Eduskuntavaalit

MIKSI OLEN EHDOLLA KEVÄÄN 2023 EDUSKUNTAVAALEISSA?
Ehdokkaana eduskuntavaaleissa aion puolustaa hyvinvointivaltiomme perustaa. Juuri näissä vaaleissa se tuntuu ehkä ajankohtaisemmalta kuin koskaan.
 
 • KOULUTUS. Kannan huolta oppimistulosten heikkenemisestä ja eriytymisestä.

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus laadukkaaseen sekä tasa-arvoiseen koulutukseen, asuinpaikkaan tai sosioekonomista asemaan katsomatta. Koko koulutuspolkua on vahvistettava aina varhaiskasvatuksesta peruskouluun sekä toisen asteen tutkinnosta korkeakouluopintoihin.

Oppimistulosten parantamiseksi, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäisemiseksi maailman parhaimmat opettajat tarvitsevat riittävät resurssit keskittyäkseen työhönsä. Oppijat tarvitsevat riittävästi tukea, ohjausta ja opetusta.

Koulutuksella edistämme, että jokainen kasvava ja kehittyvä oppija saa riittävät valmiudet tulevaisuuteen ja osallistuakseen yhteiskuntaamme. Koulutuksella varmistamme suomalaisten osaamisen myös tulevaisuudessa.

 • SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO. Yhteiskunnan hyvinvointia ei mitata sillä, kuinka hyvin osa voi vaan, kuinka hyvin kaikki voi.

   

Minua huolettaa lisääntyneet mielenterveysongelmat, nuorten pahoinvointi sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden ruuhkautuminen. Näihin haasteisiin tulee seuraavan eduskunnan vastata.

Kun terveys järkkyy, tarvitaan tukea sekä apua oikea-aikaisesti. Oireiden hoidon pitkittyminen ei pelkästään heikennä yksilön terveyttä vaan lisää myös vaativimpien hoitojen tarvetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita meillä ei ole varaa heikentää. Meillä tulee olla tulevaisuudessakin riittävän laaja julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto, joka pitää huolen tasa-arvoisesti jokaisesta. Ei niin, että apua hätään on saatavilla lompakon paksuuden mukaan.

Terveydenhuollon palveluista painopiste on tällä hetkellä aivan liikaa erikoissairaanhoidossa. Perusterveydenhuoltoa on vahvistettava, jotta ihmisen huoleen ja hätään vastataan ajoissa eivätkä esimerkiksi sairaudet pääse eskaloitumaan niin pitkälle, että ihminen menettää työ- tai opiskelukykynsä. Lääkäri- tai sairaanhoitajakontakti sekä ohjaus oikean palvelun piiriin tulee saada viipymättä. Pääpaino terveydenhuollossa tulisi olla ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tulee tarjota kattavasti ennaltaehkäisevää ohjausta, neuvontaa ja kuntoutusta. Lisäksi on tärkeää huomioida liikunnan ja kulttuurin positiiviset vaikutusmahdollisuudet ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen on panostettava, jotta alan veto- ja pitovoima säilyy. Sote-alan tulee innostaa nykyiset ammattilaiset pysymään alalla ja vetämään puoleensa uusia tulevia ammattilaisia. Johtamista tulee kehittää ja työntekijöillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja sen kehittämiseen. Hoitohenkilökunnalla tulee taata mahdollisuus tehdä työtään ammattietiikkansa mukaisesti, laadukkaasti ja ihmisarvoa kunnioittavasti.

 

 • TURVALLISUUS. Olen huolissani yhteiskunnallisesta eriarvoistumisen lisääntymisestä, nuorten pahoinvoinnista, syrjäytymisestä ja jengiytymisestä sekä lapsiperheköyhyydestä.

Tulevalla hallituskaudella tulee arvioida entistä tarkemmin toimien vaikutukset laaja-alaisesti yhteiskunnan hyvinvointiin. En ole valmis heikentämään koulutuksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, palveluista, jotka leikkaisivat kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta. Sillä heikentämällä heiltä, joilla jo ennestään on vähän, lisäämme turvattomuutta ja pahennamme syrjäytymistä.

Hädän hetkellä yhteiskunnastamme tulee myös tulevaisuudessa löytyä riittävät turvaverkot, jotka auttavat, tukevat ja nostavat takaisin pinnalle. Yhteiskunnallinen hyvinvointi luo turvaa meille kaikille niin aurinkoisina päivinä kuin pimeillä kujilla kulkiessammekin.

Turvaamalla hyvinvointiyhteiskunnan keskeiset palvelut, koulutuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, turvaamme että jokaisen tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä.

Lue lisää teemoistani BLOGI-välilehden puolelta.

-Elina Kokko 🎈

 

P.S. Halutko tukea kampanjaani?
 
 1. Seuraa sosiaalisessa mediassa. Facebook, instagram, twitter @elinakokkoo
 2. Suosittele kaverille. Suosittele kavereitasi seuraamaan minua sosiaalisessa mediassa.
 3. Liity mukaan tukiryhmääni. Tukiryhmässäni on tilaa ja monenlainen apu tukiryhmässäni otetaan lämpimästi vastaan. Laita rohkeasti viestiä tai ilmoittaudu tukitiimiin tästä
 4. Auta kampanjoinnissa. Vaalien lähestyessä mm. kadunvarsimainosten kiinnittämisestä sekä flaijereiden jakamisesta postilaatikoihin on iso apu. Myös erilaiset telttatapahtumat kaipaavat pystytys- ja järjestelyapua.
 5. Lahjoita rahaa. Kampanjani rakennetaan pitkälti omin hartiapankkivoimin tukiryhmän tuella. Mutta yksikään mainos ei valmistu ilman työtä ja rahoitusta. Voit lahjoittaa tukiyhdistyksen tilille
    • FI56 8000 1101 1681 03, Keski-Espoon Sosialidemokraatit RY, tekstiviite ”Elina Kokko”
    • Voit tehdä lahjoituksen myös painamalla ”TÄSTÄ”